Wanneer een vaststellingsovereenkomst uitkomst biedt?

Als er binnen een arbeidsovereenkomst een conflict ontstaat, kan dat enorme gevolgen hebben. Niet ontslag-belalleen voor de bij het conflict betrokken personen, maar voor het hele bedrijf. Een rechtsgeldige regeling treffen om een dergelijk conflict op te lossen is daarom noodzakelijk.

Conflicten op de werkvloer voorkomen

De samenstellers van een overeenkomst ter voorkoming van conflicten op de werkvloer, een vaststellingsovereenkomst, hebben dan ook veel vrijheid. Er kan op bepaalde punten zelfs afgeweken worden van wettelijke regelingen. Een vaststellingsregeling levert een nieuwe, zelfstandige rechtsgrond, zoals dat heet. De overeenkomst staat binnen het recht op zichzelf en de daarin vernoemde regelingen zijn ook geldig als ze anders zijn dan de wet voorschrijft.

Regels en voorwaarden overeenkomst

Daarvoor moeten de regelingen wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo kan een regeling binnen een vaststellingsovereenkomst niet in tegenspraak zijn met de openbare orde of met de goede zeden. Er mogen bijvoorbeeld geen afspraken gemaakt worden die een van de deelnemers aan de overeenkomst verplicht geweld te gebruiken of een misdaad te begaan.

Wanneer is een vaststellingsovereenkomst van belang?

Een arbeidsovereenkomst is in de meeste gevallen collectief. Dat wil zeggen dat alle medewerkers een aantal regels hebben waar ze zich aan moeten houden. In een collectieve arbeidsovereenkomst staan ook de regels waar de werkgever zich aan moet houden, zo worden bijvoorbeeld salarissen vastgesteld, ook de betaaldatums en dergelijke kunnen afgesproken worden voor iedereen binnen een bedrijf, bedrijfstak of beroepsgroep.

Wanneer er tussen een bedrijf en een medewerker bijzondere afspraken moeten worden gemaakt om problemen in de toekomst te voorkomen kan dat gedaan worden met een vaststellingsovereenkomst. Zo kunnen speciale verzekeringsvoorwaarden worden afgesproken, regelingen ter beƫindiging van een arbeidscontract of regelingen bij ziekte voor een gehandicapte medewerker.

Hoe komt de overeenkomst tot stand?

Een vaststellingsovereenkomst is een afspraak tussen twee partijen. In de meeste gevallen zal er een minnelijke overeenkomst opgemaakt worden om te voorkomen dat een conflict leidt tot een dwingende rechtelijke uitspraak. Het is ook mogelijk een overeenkomst die het gevolg is van een succesvol medicatie proces.

Mediator Inschakelen

Mediation is over het algemeen niet bindend. Een uitspraak van een rechter of het notarieel vastleggen van de akte van overeenkomst kan dan uitkomst bieden. Arbitrage is een andere, bindende mogelijkheid. Rechtspraak buiten het gewone rechterlijke systeem om is ook binden. Uitspraken van een bemiddelend rechter buiten de rechtszaal, arbitrage dus, kan bij ontslag of bij speciale regelingen zorgen voor een overeenkomst zonder dat er sprake hoeft te zijn van een conflict.

Een vaststellingsovereenkomst kan bepalen dat conflicten zullen worden voorgelegd aan een of meer rechters.

Waarom geen rechtszaak?

Als er een conflict ontstaat over onderdelen van een contract of over een afspraak dan zal de gang naar de rechter zorgen voor verstoorde verhoudingen. Eventueel toekomstige overeenkomsten worden dan vaak onmogelijk. Natuurlijk is dat niet bevorderlijk voor een bedrijf dat de diensten of producten van een ander bedrijf of van een andere persoon, een tijdelijke werknemer bijvoorbeeld, nodig heeft.

Door af te zien van een rechtszaak en afspraken te maken middels een vaststellingovereenkomst kunnen de mogelijkheden voor toekomstige samenwerking voor beide partijen open blijven.

Voor meer info surft u naar: http://www.vaststellingsovereenkomst.org